ORGANY BOCZNE

nstrument pochodzi z lat 1677-1679. Umieszczony został na emporze południowego transeptu bazyliki. Wybudował go Jan Jerzy Wulff z Ornety (prawdopodobnie przy współpracy Daniela Nitrowskiego z Gdańska). Przyciągający uwagę prospekt, został wykonany przez Mateusza Szollera z Gniewa. Jego wymowny charakter, wieńczący ducha barokowej ideologii, doskonale odzwierciedla istotę aspektu wiary. Organy te, znane i cenione w świecie, znalazły się wśród 12 najwspanialszych zabytków budownictwa organowego na świecie, wytypowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Organów w Paryżu (Les Amitiez d'Organe International). Mimo wielu dewastacji i przebudów, doczekały się w końcu gruntownej rekonstrukcji, pozwalającej przywrócić pierwotny stan instrumentu, który już można podziwiać we wnętrzu tej wspaniałej gotyckiej katedry. Rekonstrukcję tę przeprowadził organmistrz Zdzisław Mollin z Odrów k. Chojnic. Obecnie organy należą do grupy 2 instrumentów w Polsce nadających się do wykonywania muzyki "przedbachowskiej".

Zobacz zdjęcieDYSPOZYCJA ORGANÓW BAROKOWYCH
BAZYLIKI KATEDRALNEJ
P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PELPLINIE


DIE DISPOZITION DER BAROCK ORGEL IN DER KATHEDRALE IN PELPLIN
DISPOSITION OF BAROQUE ORGAN IN THE PELPLIN CATHEDRAL

J. J. Wolff 1679
J. i Z. Mollin 2003
zdjęcie kontuaru

I Rückpositiv
C,D,E,F,G,A-c'''
II Hauptwerk
C,D,E,F,G,A-c'''
III Brustwerk
C,D,E,F,G,A-c'''
Pedal
C-d'
Gedact 8'
Principal 4'
Rohrfloit 4'
Octava 2'
Waldfloit 2'
Siffloit 1 1/3'
Sesquialtera 2 fach
Superoctava 1'
Dulcian 16'
Krummhorn 8'
Sperrventil
Tremulant
Bordun 16'
Principal 8'
Salicional 8'
Floit 8'
Octava 4'
Spillpfeife 4'
Rauschquinte 2 fach
Octava 2'
Sedecima 1'
Mixtur 5 fach
Trombet 16'
Trombet 8'
Floit 8'
Blockfloit 4'
Octava 2'
Nassat 1 1/2'
Sedecima 1/2'
Scharff 3 fach
Regal 8'
Trechter Regal 4'
Subbas 16'
Octava 8'
Viola di Gamba 8'
Quinta 5 1/3'
Octava 4'
Gemshorn 4'
Superoctava 2'
Bauerfloit 2'
Mixtur 5 fach
Posaune 16'
Trombet 8'
Cornet 2'


Tympani
Trommel
III/II Scheibekoppel
42 głosy
42 Stimmen
42 voices
traktura mechaniczna
mechanische Traktur
mechanic tracture