XX Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej
w Katedrze w Pelplinie


4. lipca - 29. sierpnia 2018
środy, godz. 19.00

Dyrektor Festiwalu:
Gedymin Grubba


Honorowy patronat:

J. E. ks. dr Ryszard Kasyna
- Biskup Pelpliński

Patryk Demski
- Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin